Menu

Europski tjedan filma i u Ljubuškom

EU info centar u Sarajevu (EUIC), sa svojom mrežom ureda širom Bosne i Hercegovine, pruža relevantne informacije o institucijama i politikama Europske unije, kao i odnosima BiH i EU. Naše aktivnosti uključuju organizaciju različitih seminara, radionica i događaja čiji se sadržaj odnosi na promoviranje programa i vrijednosti Europske unije.

Više...