Menu

Prekidi u isporuci električne energije za sutra

JP „Elektroprivreda HZ HB“ - Distribucija električne energije - DP Jug - Pogon Grude - Poslovnica "Elektro-Ljubuški", obavještava cijenjene potrošače da će zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Humac doći do prekida u isporuci električne energije dana 30.8.2016. godine u vremenu od 8:30 do 14:30 sati u mjestima: Matinjevac, Prečistač, dio Bučina (jugoistok), Hardomilje, Vitaljina, Bijača te objektima na autocesti.

Više...