Menu

Završeno postavljanje pločica s kućnim brojevima u Ljubuškom i dijelovima Humca, Pregrađa, Hrašljana i Mostarskih Vrata

Općina Ljubuški obavještava sveukupnu javnost kako je na užem urbanom području općine Ljubuški (naseljeno mjesto Ljubuški i dijelovi naseljenih mjesta Humac, Pregrađe, Hrašljani i Mostarska Vrata) završeno postavljanje pločica s kućnim brojevima dodijeljenih Rješenjem Službe za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove sukladno Odluci o nazivima i označavanju ulica, trgova, parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški. (Službeni glasnik općine Ljubuški", broj 1/16, 3/17 i 7/17).

Više...